eko-prim

Eko-prim O firmie
 


                           ZAPRASZAMY
          do korzystania z nowych usług firmy:
  • wywóz gruzu oraz odpadów budowlanych

  • wynajem kontenerów na gruz

  • czyszczenie separatorów i zbiorników


                                        Biuro czynne

              Poniedziałek-Piątek
               od 8:00 do 16:00

              szczegóły pod numerem telefonu
                            515-251-960


Firma EKO-PRIM Sp.z o.o. powstała w 2002 r., specjalizuje się w skupie olejów przepracowanych oraz gospodarce odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, odbieramy m.in.: zaolejoną wodę, emulsje olejowe, szlamy, odpady ciekłe, farby. lakiery, kleje, rozpuszczalniki, benzyny, ubrania robocze, plastiki, szkło, odpady pochodzące z stacji demontażu i warsztatów samochodowych (np. tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa, oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach). Dodatkowo zajmujemy się odbiorem elektro-śmieci oraz skupem metali żelaznych. W ostatnim czasie działalność została poszerzona o odbiór odpadów budowlanych w tym wynajem kontenerów (KP-5, KP-7) na gruz oraz świadczenie usług czyszczenia separatorów.

Eko-prim - O nas

Pełen katalog odpadów możliwych do odebrania przez naszą Firmę zawarty jest w naszej DECYZJI
EKO-PRIM Sp.j. posiada wszystkie stosowne zezwolenia dotyczące zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych, a także zatrudnia wykwalifikowanych kierowców posiadających zaświadczenia ADR i wszystkie uprawnienia do obsługi w zakresie napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych.